Om mig

Jag föddes 1965 i Kiruna, bor i Stockholm och tillbringar mycket tid i Tornedalen där min släkt kommer ifrån.
   Sedan mitten av 1980-talet har jag varit engagerad i feministiska frågor. Samtidigt som jag började studera socialantropologi och kinesiska vid Stockholms universitet undervisade jag i självförsvar för kvinnor. Inspirerad av svenska och utländska instruktörer utvecklade jag en tre-stegs modell av mentalt, verbalt och fysiskt självförsvar. Om detta går att läsa i Slå Tillbaka! En handbok i självförsvar för kvinnor.
    När min mor blev mördad i slutet av 1980-talet tog jag en paus i studierna, startade företag och arbetade istället med självförsvar på heltid. Jag undervisade även nya instruktörer och drev senare en Kung-Fu klubb. Jag skrev också boken om min mamma, Att komma till ro med det allra värsta.
    Efter en brytning med radikalfeminismen lämnade jag självförsvaret och återvände till studierna. Jag undrade varför frågor om kvinnor och sexualitet har en sådan laddning i Sverige. Detta resulterade i i en fil mag i socialantropologi och boken Porr, horor och feminister. Andra frågor jag engagerade mig kring sekelskiftet var samkönad partnermisshandel och transfrågor.
   Min forskning har fortsatt och 2008 påbörjade jag doktorandstudier i socialantropologi vid Lunds universitet. Disputationen beräknas till början av 2016 och avhandlingen handlar om den svenska sexköpslagens funktioner och meningar. Det feministiska engagemanget har också fortsatt, till exempel genom antologin F-ordet. Mot en ny feminism som jag varit redaktör för. 
   Jag skriver också på en romantrilogi. Den första delen av Berättelsen om Esmara har kommit ut på Piratförlaget. 
   Råmanuset till min bok om frihetlighet och anarki vilar ett tag, men jag hoppas kunna återuppta arbetet med den efter disputationen. 
   Jag har tidvis bott utomlands, mest i Australien och återvänder gärna till södra halvklotet.  Under 1980-talet var jag ofta i Kina
    Förutom att skriva och forska föreläser jag för organisationer, universitet och på arbetsplatser och engagerar mig i den offentliga debatten. Jag träffar även journalister, forskare, myndighetspersoner, politiker och representanter från civilsamhället från andra länder som vill ta del av min forskning om svensk politik som rör sexarbete. 
    

Det är fotograf Orlando G Boström som har tagit alla fotografier på den här hemsidan. Bilderna är tagna i Tornedalen. Den här lite magiska bakgrunden är ängsull, en av mina favoritväxter.
/ Petra